Screenshots

Oto jak wygląda MPUI.

MPUI (w języku niemieckim) odtwarzający fragment filmu 720p H.264. Na pierwszym planie znajduje się okno playlist.

Okno ustawień MPUI.

Okno informacji o pliku, pokazujące ustawienia wspaniałego fragmentu filmu HD Apple.